logotip vectorial horitzontal de la Fundació Nous Horitzons

Transparència

En aquest apartat podeu trobar tota la informació referent a l'activitat, l'organització, els objectius i la informació econòmica de la Fundació Nous Horitzons.

Estatuts
Memòria d'activitats
En aquesta secció podeu accedir a la memòria de l'activitat executada per la Fundació Nous Horitzons: Altres exercicis.
Informació econòmica FNH

Aquesta és la informació econòmica de la Fundació Nous Horitzons que es facilita anualment al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes: Per mantenir la nostra independència, per evitar conflictes d'interessos i per transparència, la Fundació Nous Horitzons no accepta donacions ni aportacions econòmiques d'empreses, malgrat que la llei ho permet.

2021

2020

2019

2018

Vull donar

Contacte

fundacio@noushoritzons.cat934 123 393
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram