logotip vectorial horitzontal de la Fundació Nous Horitzons

Recursos

Centres de documentació

Biblioteca del Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona: Fons Massip, Fons del Barrio, Fons Granier Barrera, Fons Ferran Rius, fons Josep Marlés, Fons Antoni Planas, Fons Documents Exili, Fons Arxiu Moscou.
https://cehi.ub.edu/

ANC: Fons PSUC i Fons Presó Model.
https://anc.gencat.cat/ca/inici

Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià.

Fundació Nous Horitzons.

Bibliografia

AGUILAR FERNÁNDEZ, Paloma, Memoria y olvido de la guerra civil española, Madrid, Alianza, 1997.

ASSOCIACIÓ CATALANA D'EXPRESOS POLÍTICS, Notícia de la negra nit. Vides i veus a les presons franquistes (1939-1959), Barcelona, Diputació de Barcelona, 2001.

BALLESTER, David, Els anys de la guerra. La UGT de Catalunya (1936-1939), Barcelona, Columna, 1998.

BALLESTER, David, Els homes sense nom. L'exili i la clandestinitat de la UGT de Catalunya (1936-1976), Barcelona, Viena Edicions, 2002.

BENET, Josep, Catalunya sota el règim franquista. Barcelona. Blume, 1978.

BERMEJO, Benito, Francesc Boix, el fotògraf de Mauthausen, Barcelona, La Magrana, 2002.

BROGGI, Moisès, Memòries d'un cirurgià. Barcelona, Edicions 62, 2001.

CAMINAL, Miquel, Joan Comorera (3 vols.), Barcelona, Empúries, 1984.

CAMINAL, Miquel, Joan Comorera. Antologia, Barcelona, La Magrana, 1987.

CAÑELLAS, Cèlia i Toran, Rosa, Dolors Piera. Mestra, política i exiliada, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2003.

CARRILLO, Santiago, Memorias, Barcelona, Planeta 1993.

CASANOVA, Julián, Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Barcelona, Crítica, 2002.

CASANOVA, Julián, República y guerra civil, Barcelona, Crítica-Marcial Pons, 2007.

CATALÀ, Neus, De la resistencia y la deportación. 50 testimonios de mujeres españolas, Barcelona, Península, 2000.

CEBRIÁN SERRET, Carme, Estimat PSUC, Barcelona, Empúries, 1997.

CEBRIÁN SERRET, Carme i Marià HISPANO VILASECA (Coord.), Treball, 1936-2006, Barcelona, Fundació Nous Horitzons-Roncel, 2006.

COLOMER i CALSINA, Leandro, Joan Comorera: Socialisme i qüestió nacional, Barcelona, Col·lecció textos Undarius, 1977.

CUEVAS, Tomasa, Cárcel de mujeres (1939-1945) 2 vols. Barcelona, Sirocco Books, 1985.

CUEVAS, Tomasa (1986): Mujeres de la resistencia. Barcelona, Sirocco Books.

Diversos Autors, "PSUC, 50 anys d'història" a L'Avenç núm. 95 (monogràfic) juliol-agost 1986.

Diversos Autors, La Nostra Utopia PSUC. Cinquanta anys d'història de Catalunya, Barcelona, Planeta, 1986.

Diversos Autors, El PSU de Catalunya. 70 anys de lluita pel socialisme. Actes del I Congrés d'Història del Partit Socialista Unificat de Catalunya, celebrat els dies 5, 6 i 7 d'octubre de 2006 a Barcelona. Associació Catalana d'Investigacions Marxistes (ACIM), 2008.

DREYFUS-ARMAND, Geneviève, El exilio de los republicanos españoles. De la guerra civil a la muerte de Franco. Barcelona, Crítica, 2000.

ELORZA, Antonio i Marta Bizcarrondo, Queridos camaradas. La Internacional Comunista i España, 1919-1939, Barcelona, Planeta, 1999.

ESTRUCH, Joan, Historia oculta del PCE, Madrid, Temas de Hoy, 2000.

FANES, Felix, La vaga de tramvies del 51. Barcelona. Edicions 62, 1977.

FIORANI, Flavio i FLORES, Mario (dirs.): Histoire illustrée du communisme. París, Éditions Place des Victoires.

FONTANA, Josep, ed., España bajo el franquismo, Barcelona, Crítica, 2000.

FRASER, Ronald, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la guerra civil española. Barcelona, Crítica, 2007.

GALLEGO, Ferran, Barcelona, mayo de 1937, Barcelona, Debate, 2007.

GONZÁLEZ PADILLA, Eusebio, La Justicia Militar en el primer Franquismo (Sociedad y política almeriense durante el régimen de Franco: Actas de las Jornadas celebradas en la UNED durante los días 8 al 12 de abril de 2002).

GUIXÉ i COROMINES, Jordi, L'Europa de Franco. L'esquerra antifranquista i la "caça de bruixes" a l'inici de la guerra freda. França 1943-1951, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002.

HERMET, Guy, Los comunistas en España, París, Ruedo Ibérico, 1972.

HOBSBAWM, Eric, Historia del siglo XX, Barcelona, Grijalbo-Mondadori, 1995.

JÁUREGUI, Fernando i Pedro Vega, Crónica del antifranquismo, Barcelona, Planeta, 2007.

JULIÀ, Santos (coord.), CASANOVA, Julián, SOLÉ I SABATÉ Josep Maria, VILLARROYA, Joan i MORENO, Francisco, Víctimas de la guerra civil, Madrid, Temas de Hoy, 1999.

LARDÍN i OLIVER, Antoni (editor), Activitats comunistes clandestines. Sumari de la causa 555-IV-51 contra Gregorio López Raimundo i altres lluitadors antifranquistes, Barcelona, Edicions 62, 2006.

LARDÍN i OLIVER, Antoni, Obrers comunistes. El PSUC a les empreses catalanes durant el primer franquisme (1939-1959), Barcelona, Cossetània Edicions, 2008.

LONDON, Lise, Memoria de la resistencia, Madrid, Ediciones del oriente y del mediterráneo, 1997.

LÓPEZ RAIMUNDO, Gregorio, Primera clandestinidad, Memorias. Barcelona. Antártida/Empúries, 1993.

LÓPEZ RAIMUNDO, Gregorio, Primera clandestinidad. Memorias. (II parte) Barcelona. Antártida/Empúries, 1995.

LÓPEZ RAIMUNDO, Gregorio, Para la historia del PSUC, Barcelona, Península, 2006.

LÓPEZ RAIMUNDO, Gregorio, Artífices del cambio. Barcelona, La tempestad, 2008.

MARCOU, Lilly, El movimiento comunista internacional desde 1945, Madrid, Siglo XXI, 1981.

MARCOU, Lilly, El crepúsculo del comunismo. Barcelona, Edicions Bellaterra, 1999.

MARTÍN PALLÍN, José Antonio i Rafael Escudero Alday, Derecho y memoria histórica, Madrid, Trotta, 2008.

MARTÍN RAMOS, José Luis, Els orígens del Partit Socialista Unificat de Catalunya (1930-1936), Barcelona, Editorial Curial, 1977.

MARTÍN RAMOS, José Luis, Rojos contra Franco. Historia del PSUC, 1939-1947, Barcelona, Edhasa, 2002.

MAYAYO, Andreu, Josep Solé Barberà, advocat. La veu del PSUC, Barcelona, L'Avenç, 2007.

MEROÑO, Pere, Roman, l'home que va organitzar el PSUC, Barcelona, Fundació Pere Ardiaca, 2005.

MOLINERO, Carme i YSÀS, Pere, Catalunya durant el franquismo, Barcelona, Empúries, 1999.

MORAN, Gregorio, Miseria y grandeza del Partido Comunista de España 1939-1985, Barcelona, Planeta, 1986.

MORENO, Manuel (Coord.), D'un roig encès, Margarida Abril Barcelona, Fundació Pere Ardicaca, 2004.

NÚÑEZ TARGA, Mercè, El carretó dels gossos. Una catalana a Ravensbrück, Barcelona, Edicions 62, 2005.

NÚÑEZ, Miguel, La revolución y el deseo. Memorias. Barcelona, Península/Atalaya, 2002.

PAC VIVAS, Manuel, Batalló de càstig. Memòries d'un vell lluitador d'origen pagès, Lleida, Pagès editors, 1999.

PÀMIES, Teresa, Carta a la neta sobre el comunisme Barcelona, Columna, 2001.

PONOMARIOVA, L.V., La formación del PSUC, Barcelona. Icaria, 1977.

PUIGSECH FARRÀS, Josep, Nosaltres, els comunistes catalans. El PSUC i la Internacional Comunista durant la Guerra Civil. Vic, Eumo, 2001.

RAGUER, Hilari, La pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil española (1936-1939), Barcelona, Península, 2001.

RICHARDS, Michael, Un tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en la España de Franco, 1936-1945. Barcelona, Crítica, 1999.

RIQUER, Borja de i CULLA, Joan B. El franquisme i la transició democràtica (1939-1988), Barcelona, Edicions 62, 1989.

ROIG, Montserrat, Rafael Vidiella, l'aventura de la revolució, Barcelona. Laia, 1976.

SOLÉ i SABATÉ, Josep M. i Joan Villarroya, L'ocupació militar de Catalunya (març 1938-febrer 1939), amb pròleg de Pere Calders, Barcelona, L'Avenç, 1987.

SOLÉ TURA, Jordi, Una història optimista. Memòries, Barcelona, Edicions 62, 1999.

TAGÜEÑA, Manuel, Testimonio de dos guerras, Barcelona, Planeta, 2005.

TOGLIATTI, Palmiro, Escritos sobre la guerra de España, Barcelona. Crítica, 1980.

TUSELL, Javier, Dictadura franquista y democracia, 1939-2004, Barcelona, Crítica, 2005.

USANDIZAGA, Aránzazu (ed.), Ve y cuenta lo que pasó en España. Barcelona, Planeta, 2000.

VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel, Pasionaria y los siete enanitos, Barcelona. Planeta, 1995.

VINADER, Xavier; MARTI GOMEZ, Josep i RAMONEDA, Josep, López Raimundo, lluita d'avui per un demà més lliure, Barcelona. Laia, 1976.

VINYES, Ricard, La presència ignorada. La cultura comunista a Catalunya (1840-1931), Barcelona, Llibres a l'Abast, 1989.

VINYES, Ricard, El soldat de Pandora. Una biografia del segle XX, Barcelona, Proa, 1998.

VINYES, Ricard; RISQUES, Manel i VILANOVA, Francesc (Coord), 1939 Barcelona any zero. Barcelona, Proa-Ajuntament de Barcelona, 1999.

Vull donar

Contacte

fundacio@noushoritzons.cat934 123 393
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram