logotip vectorial horitzontal de la Fundació Nous Horitzons

Formació

Actualment la Fundació Nous Horitzons treballa en dos projectes formatiu adreçats a joves amb la finalitat de que esdevinguin ciutadans i ciutadanes políticament compromesos.

logo-egat-cat

EGAT

L’EGAT: European Green Activist Training és un programa formatiu destinat a joves activistes amb l'objectiu que adquireixin coneixements, actituds i habilitats per a esdevenir ciutadans i ciutadanes verds políticament actius. Amb aquest finalitat organitzem seminaris formatius on poden aprendre de manera grupal i individual diferents continguts i aptituds que posaran en comú en un viatge final a Brussel·les amb els participants de l'EGAT d'altres països. El viatge té com a finalitat compartir experiències i posar en comú els coneixements adquirits, a banda tenen l'oportunitat de conèixer el funcionament de les institucions europees de la mà dels seus representants.

Young Influencers for Ecological Change

Com podem promoure amb èxit una transformació ecològica de la societat en un temps en què la crisi del coronavirus ho aombra tot? Com desenvolupem narratives convincents, models culturals i conceptes de comunicació que no enfrontin aquests temes globals del futur entre si, sinó que desenvolupin sinergies?

El setembre de 2021, el Goethe-Institut va posar en marxa el projecte "Converteix-te en influencer per al canvi ecològic!" en col·laboració amb socis internacionals com la Fundació Verda Europea GEF i altres organitzacions no governamentals. L'objectiu d'aquest programa de formació, dut a terme i coordinat pel Goethe-Institut Barcelona, era comunicar continguts ecològics de manera positiva i contundent en les xarxes socials.

Sota el lema "Converteix-te en influencer per al canvi ecològic!", més d'un centenar d'activistes mediambientals d'Alemanya, Espanya, França, Itàlia, l'Argentina, Bolívia i Paraguai van aprendre en tallers digitals descentralitzats. En una mescla d'aportacions d'experts, exercicis en grup i el desenvolupament d'idees individuals i campanyes a escala nacional, es ven formar en noves tàctiques innovadores de comunicació.

Després de la finalització dels tallers descentralitzats el febrer de 2022, es van triar dues persones de cada país que van viatjar al maig a Barcelona per a assistir a un taller centra per participar en la conferència internacional sobre la societat digital a Berlín.

El projecte "Young influencers for ecological change" serveix per a formar i capacitar a joves activistes mediambientals en la comunicació reeixida de continguts ecològics i reforçar al mateix temps la seva competència intercultural. Després del projecte, els conceptes dels tallers, els resultats de les campanyes i els enregistraments de les conferències dels experts internacionals seran accessibles al públic general. D'aquesta manera, el Goethe-Institut i els seus socis contribueixen a la transferència de coneixements i a la creació de xarxes transnacionals sostenibles en la intersecció entre l'ecologia, la innovació digital i la comunicació sociocultural.

Vull donar

Contacte

fundacio@noushoritzons.cat934 123 393
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram