05.05.16

L'alternativa verda al sistema de Dublín. Un sistema de redistribució basat en la preferència de les persones que busquen asil dins de la Unió Europea

El grup dels Verds Ale al Parlament Europeu presenta les propostes al sistema de Dublín

Aquest document presenta una alternativa proposada pel grup dels Verds al Parlament Europeu al sistema de Dublín. El sistema de Dublín ha demostrat deficiències durant anys, amb un elevat cost humà i econòmic. Aquest, sens dubte, s'ha vist col·lapsat en el context de l'actual “crisi de refugiats". Nosaltres no proposem tornar als "dies previs a Dublín", en què no quedava clar quin estat membre era el responsable d'avaluar una sol·licitud d'asil, sinó que més aviat presentem la nostra visió sobre un nou sistema basat en la solidaritat i la responsabilitat compartida entre els estats membres i que, d'una manera significativa, tingui en compte les preferències de les persones que busquen asil. Si no es tenen en compte les preferències, serà impossible construir un sistema funcional i sostenible.

Demanem el següent:

  •  Un sistema basat en una redistrbució justa de els eprsones que busquen asil entre tots els estats membres de la Unió Europea, basat en criteris objectius i vinculant per a tots els estats membres.
  •  Un sistema construït en base als vincles i a les preferències de els eprsoens que demanen asil vers un determinat estat membre.
  •  Un sistema basat en incentius, per tal que les persones que busquen asil es puguin quedar a l'estat membre escollit, i no en mesures coercitives contra "els moviments secundaris" cap a altres estats membres.
  •  Un sistema europeu integrat d'asil per millorrar l'harmonització i l'aplicacó de la legislació Europea en matèria d'asil, i que inclgui mesures d'integració substancials.

Per veure el document complert , clica aquí