23.02.16

La FNH ha estat designada pel GEF (Green European Foundation) com l’ entitat que coordinarà els projectes 2016 sobre la Crisi dels Refugiats i la UE

Els passats 11 i 12 de febrer va tenir lloc a Brussel·les el General Strategic Meeting 2016 organitzat per la Green European Fundation per establir els objectius i treballar en els projectes per al 2016.

Moment de la Jornada de treball on s'expliquen els objectius 2016

La Fundació Nous Horitzons hi va participar en les dues jornades amb dos representants que van valorar els projectes realitzats al llarg de 2015 i exposar els objectius i propostes per a 2016. En aquest sentit cal destacar que la nostra entitat, ha estat escollida com la responsable per coordinar tots els projectes sobre el tema dels refugiats i la UE que les entitats que formen part de la Green European Foundation vulguin realitzar.

La situació dels refugiats continua sent molt difícil, són milers i milers de persones que arrisquen la seva vida i la dels seus fills per arribar a les nostres costes però també per carreteres tot fugint del conflicte bèl·lic que es pateix en els seu país . Trobem dos fenòmens migratoris, per una banda el que es dona  a les costes de Grècia, Turquia, Itàlia i Espanya, i per l’ altra els refugiats que arriben del que s’anomena Ruta dels Balcans, però  davant d’aquest fet la UE ha d’actuar i donar una resposta unitària, una resposta que ha de ser coordinada i satisfactòria per solucionar una crisi d’aquestes dimensions.

En aquest sentit la trobada a Brussel·les va servir per rebre totes les propostes que es volen dur a terme al 2016 i establir els criteris sota els quals es vol treballar el tema.  El GEF ha fixar com a principal objectiu per a 2016 situar  en l’agenda política el tema dels refugiats i treballar en les propostes sobre què ha de fer la UE per solucionar el drama que es viu diàriament tant a les costes com a l’interior dels països de la UE. A nivell institucional han estat moltes les  mocions  presentades pels Verds al Parlament  Europeu sobre la crisi dels refugiats  però també cal donar respostes des d’altres àmbits, tot es poc perquè s’arribi a una resposta comuna a nivell europeu .

En aquest sentit la Fundació Nous Horitzons està treballant per  organitzar una trobada a nivell europeu.