La primera etapa de "Nous Horitzons" (1960-1964)

Escrit de Francesc Vicens publicat a l'edició facsímil I de la Revista Nous Horitzons l'nay 1960.