28.04.15

Taller "Respostes a l'emergència social. Pràctiques comunitàries i polítiques de proximitat"

En el marc del Fòrum d'Alternatives a l'atur, la pobresa i la desigualtat la Fundació Nous Horitzons va organitzar un taller, coordinat per Ricard Gomà per debatre les respostes d'emergència social

El passat dissabte 25 d'abril en el marc del Fòrum Alternatives a l'atur, la pobresa i la desigualtat va tenir lloc el taller organitzat per la Fundació Nous Horitzons i que va coordinar en Ricard Gomà amb l'objectiu de presentar experiències concretes en tres àmbits:

  •  Polítiques de proximitat impulsades des dels ajuntaments
  •  Pràctiques comunitàries impulsades des d' espais d'economia social, formació i inserció sociolaboral
  •  Processos participatius i de mobilització ciutadana

Les tres experiències  presentades tenien com a denominador comú l'empoderament de les persones i posar al seu abast les eines per incidir positivament en la seva autonomia i emancipació amb la finalitat de superar situacions d'exclusió en un territori, barri o comunitat.

Vivim una realitat d'emergència social, la qual s'expressa en múltiples dimensions: desnonaments, atur cronificat, risc de malnutrició infantil, pobresa energètica, exclusió severa etc. Calen respostes i alternatives concretes en cada àmbit, des del carrer, el teixit social i les institucions. Amb l'objectiu de conèixer noves formes de producció i gestió de bens comuns, des de dinàmiques d'empoderament personal i comunitari així com  d'experiències i propostes, que tenen com a fil conductor la construcció d'un nou model de benestar en comú, democràtic, quotidià i de proximitat, la Yolanda Burgueño, directora tècnica de la Fundació Trinijove, l' Eva Herrero, regidora de l'Ajuntament de Terrassa i la Carlota Falgueras membre del Flor de Maig ens van exposar les seves propostes.

Les conclusions del taller les podem resumir en la necessitat de treballar en la línia de:

  • Donar respostes immediates mitjançant accions que incideixin a pal.liar situacions d'emergència. Lluitar contra l'emergència i traçar itineraris d'inclusió, a partir de l'apoderament perso­nal i comunitari.
  • Un canvi de model dels ser­veis socials i d'atenció a les persones, que faci possi­ble viure amb justícia social i dignitat, amb uns serveis socials universals de qualitat i proximi­tat, que actuïn per eradicar els factors que ge­neren exclusió social
  • Establir xarxes des del municipalisme perquè es converteixin en els agents actius en aquest apoderament.
  • El desmantellament de les polítiques socials mentres es produeix una transferència de recursos públics a empreses del sector energètic, o a privatitzacions del sector públic, i en la nul.la correspondència de responsabilitat social de les empreses que es beneficien, es combat amb la ferma defensa que n'han fet, i en segueixen fent, el teixit associatiu i els moviments socials de la localitat o barri i amb una corresponsabilització des de l'administració local en l'impuls de polítiques que defensin els interessos dels ciutadans i ciutadanes i protegeixin a les persones més vulnerables.