27.10.15

Sessió de treball amb Gerhard Schick

El doctor en economia i membre dels Verds alemanys de la regió de Baden-Württemberg Gerhard Schick participa en una sessió de treball per presnetar els seves propostes en economia verda

En una sessió de treball organitzada per la Green European Foundation i la Fundació Nous Horitzons l'economista Gerhard Shick ens va parlar de les seves "Propostes per al finançament de la nova economia verda i la descarbonització" reflexionant sobre les polítiques d'estalvi energètic; sobre les noves polítiques redistributives, sobre la necessitat de fer públics els coptes ecològics de les empreses amb una major transparència, de la proposta d'un major control sobre les inversions en teconolgies netes, etc...

Shick també va repassar les propostes que planteja perquè els mercats financers incentivin la descarbonització, com els canvis en l'estil de vida, la promoció del teixit economic local front al multinacional, descentralitzar la produció perquè sigui més local que global, entre d'altres propostes que va desenvolupar en la seva ponència.

Es va generar un col·loqui en el que els assistents van aprofotar per introduïr d'altres temes com la moneda local, els minijobs, la renda bàsica universal entre d'altres.