20.11.14

Segona sessió del Curs Debat polític sobre la història contemporània espanyola impartit per l'historiador Borja de Riquer

La ponència duu per títol "Debats actuals sobre la Segona República i la Guerra Civil. Fou la República un règim democràtic? Les responsabilitats de la Guerra Civil i quin impacte té aquell moment històric sobre les nostres vides"

En la segona sessió de curs Debat polític sobre la història contemporània espanyola Borja de Riquer afirma que el règim franquista va fer una campanya de denigració del règim republicà.  Presenten la República com un precedent irremediable a la guerra civil, un règim farcit de violència i inestable destinat al fracàs. Aquesta visió,que al llarg del temps va impulsar el règim franquista, va ser adoptada  pel govern del PP i ens duu a interpretar  aquest anàlisi previ de la República el context actual.

Borja explica  que en dos anys la República va avançar més en temes socials i democràtics que al llarg dels 30 anys de monarquia posteriors. Tot i això també ens parla de la manca de reforma fiscal durant la república, manca de diners i per tant endeutament del govern republicà. S'acaba identificant la república amb l'esquerra.

La victòria electoral del front popular de l'any 36 provoca una conspiració antirepublicana de les forces de dretes, inventant la idea de revolta social imminent i per tant justificant així la intervenció militar per part de l'exèrcit.

La Guerra Civil provoca canvis que s'havien instaurat durant la república, resumim els canvis principals:

- Els valors democràtics ara seran substituïts per l'autoritarisme
- La laïcitat per una societat confessional
- El civilisme per el militarisme polític
- El dret d'autogovern per el nacionalisme espanyol
- La justícia social per els privilegis d'una minoria

Els perdedors de les eleccions del 36 es van sublevar en contra la democràcia. Borja acaba la seva ponència afirmant que la república va ser liquidada pels seus enemics