20.12.14

Jornada Noves formes de participació i democràcia a nivell municipal

Jornada organitzada conjuntament amb la Green European Foundation per debatre i treballar els reptes de participació i democràcia a nivell local amb representants del municipalisme d'arreu del territori espanyol i europeu

Les conclusions de les diferents ponències que vàren tenir lloc en la Jornada "Noves formes de participació i democràcia a nivell municipal"  ens evidencien que les institucions públiques no viuen aïllades del seu entorn, al contrari, la interacció amb la realitat és especialment intensa en el món local. Les administracions públiques reflecteixen el món que ens envolta, i simultàniament aspiren a transformar-lo, de forma que els seus vincles amb el context social i econòmic son molt estrets, així doncs, les raons que justifiquen la necessitat de modernitzar l'administració pública no es troba únicament en els desajustos interns sinó sobre tot, en els reptes d'un entorn en constant transformació.

Avui dia és comú fer referència a les incerteses que provoca un context que alguns han definit com un autèntic canvi d'època. Una transformació tan important que lògicament també ha de ser abordat des dels ajuntaments. En aquest context de transformacions radicals hem vist com al llarg del proper període municipal la innovació de les polítiques públiques locals ha de ser un dels objectius principals.

En aquesta circumstancia es valora molt positivament les experiències que es van exposar al llarg de la jornada i molt especialment el treball de l'observatori de polítiques públiques locals que ens va exposar la companya sueca Frida Johnsson.