23.01.15

Darrera sessió del curs "Debat polític sobre la història contemporània espanyola"

La darrera sessió del curs ofert per l'historiador Borja de Rique duia per títol " Controversies sobre la transició. El caràcter de la transició, el paper de les esquerres, el significat del model polític de la constitució de 1978 i que n'hem de fer avui en dia"

Borja de Riquer va oferir ahir dijous 22 de gener la darrera sessió del curs "Debat polític de la història contemporània espanyola" que ha analitzat al llarg de quatre sessions les diferents etapes que han configurat la historia recent d'Espanya. De Riquer va començar fent un repàs a les diferents tesis que analitzen l'època de la transició, fent esment als errors d'aquest anàlisi que es resumeixen en:

- suposar que tot comença l'any 1975, quan mor el dictador
- banalització del règim franquista
- considerar que una gran part de la societat espanyola estava altament polititzada

Segons Borja l'anàlisi de la transició ha de tenir en compte la crisi de la dictadura dels darrers anys; l'augment de la conflictivitat laboral i la seva aparició en localitats fins llavors impensables ( des de finals dels 60 aquesta s'estén al sector serveis, ensenyament etc...); introducció de pràctiques solidàries( vaga general); aparició del moviment veïnal i les reaccions en forma de protesta; radicalització del moviment universitari i el creixement en la contestació cultural, la crisi de l'església espanyola a nivell de base i a nivell jeràrquic que provoca un distanciament del règim franquista; i la revifada nacionalista basc i català. Per Borja de Riquer la transició no es pot explicar sense tenir en compte tots aquests elements.

Amb aquets elements Borja de Riquer explica la situació al 1975, per afirmar-nos que la transició va ser fruït de la improvisació i el pragmatisme degut a la successió de fets i a la seva velocitat.
De Riquer també va fer repàs dels aspectes favorables de la transició i dels aspectes negatius, destacant la gran crisi econòmica del 77 i i l'aparició de la violència terrorista.

Diferència dues etapes clares en l'època de la transició: l'etapa Arias i l'etapa Suárez; la primera etapa, continuista, vol un procés lent, restrictiu i discriminatori, que el conduirà al seu fracàs. L'etapa Suárez la descriu com una etapa profundament estratègica i destaca la intel•ligència de Suárez en les decisions que pren i que sorprenen l'oposició, com va ser el fet de convocar eleccions i liderar aquest procés de "canvi" .
De Riquer també va analitzar aspectes post 77, destacant-ne :
- La conversió de les eleccions del 1977 en constituents
- la plasmació d'elements innegociables
- la creació de l'estat de les autonomies
- evident distanciament del règim franquista però amb herències que han pesat molt a partir de 1979.

La sessió va acabar amb un debat entre el públic assistent.