18.11.15

Acte de presentació del document “L’economia que volem per a la Catalunya del segle XXI”

El document és un primer punt de partida per debatre les propostes econòmiques fonamentades en la democràcia, la igualtat social, l’ecologisme i el feminisme.

Dolors Comas, presidenta de la Fundació Nous Horitzons i com a coordinadora de la publicació, va explicar el perquè de l’encàrrec, i perquè aquest document havia de fer un pas més enllà i combinar les visions del sindicalisme i de l’ecologisme. Per aquesta raó es fa l’encàrrec a la Joana Agudo, sindicalista i ex membre del Consell Econòmic i Social d’Europa i Joaquim Sempere, sociòleg i expert en sostenibilitat ecològica.

Comas explica els tres grans apartats en els que s’estructura la publicació: el que tracta la diagnosi de la situació, el bloc social i el que explica com fem la transició cap el post capitalisme. Acabant amb unes interessants reflexions de diferents experts en temes clau com l’economia feminista o les polítiques europees d’austeritat entre d’altres.

Albert Recio, ens exposa què trobarem al bloc que ha coordinat junt amb d’altres autors, i és la  diagnosi de l’economia catalana, si és sostenible des del punt de vista econòmic, social i ecològic. El resultat d’aquestes preguntes és que tenim una economia dubtosament sostenible  i si volem arribar a la sostenibilitat calen transformacions. Per tant cal continuar amb la feina, però cal saber com arribem on volem anar.

Joana Agudo ens parla de la importància d’incidir en la UE perquè es allí on es prenen les decisions que afecten a la nostra economia, per això cal un treball molt intens a nivell local, autonòmic i estatal que proposi un discurs unitari per anar a Europa. Agudo ens parla també de la importància de la negociació col·lectiva, de l’ofensiva europea sobre el tema de les pensions, i del treball ideològic que s’ha dut a terme amb el desmantellament del sistema de benestar.

Dolors Comas intervé per explicar un altre dels blocs, en aquest sentit es pregunta com volem fer aquesta transició? Com arribem allà on volem arribar? Cal eradicar la situació actual amb la  lluita contra les desigualtats. Les propostes que trobem en l’estudi:

  • La fiscalitat, parla de progressivitat i de la lluita contra la corrupció.
  • Transició energètica, cap a un model 100% sostenible. Es necessària la sobirania energètica.
  • Model productiu, cal incidir en el model de consum actuant en la cura de les persones, reindustralització i sector energètic.
  • Treball digne, amb una nova redistribució dels treballs i dels temps ( revertir la reforma laboral, millora de les condicions laboral, repartiment de treball...)
  • Banca pública i control financer
  • Recuperar els bens comuns ( gestió de l’aigua)
  • La UE dels pobles

Josep Vendrell, secretari general d’ICV, i qui va fer l’encàrrec de la publicació va mostrar la seva satisfacció per la feina feta, destacant la seva utilitat per tres raons:

1.- En un context de crisi on la dreta ha aprofitat per legislar a favor del interessos dels poders financers i on s’ha accelerat el procés de desmantellament de l’estat del benestar, necessitem plantejar alternatives de transformació social que vagin més enllà de les respostes d’emergència social.

2.- Com a força ideològica, cal tenir propostes, anar més enllà de la gestió i treballar en propostes ideològiques de transformació del model actual. L’esquerra ha de tenir un horitzó de  transformació.

3.- L’esgotament de les formules fins ara existents, i la incapacitat d’oferir alternatives fan més necessari encara propostes com les que s’han treballat en la publicació.