Organigrama FNH

El govern, administració i representació de la Fundació Nous Horitzons correspon al Patronat El càrrec de patró és gratuït. 

La Fundació Nous Horitzons també compta amb un Consell Assessor amb funcions consultives. El càrrec de conseller també és un càrrec gratuït.

La Fundació té una presidenta, un director i un secretari:

  • Dolors Comas d'Argemir i Cendra, Presidenta Fundació Nous Horitzons
  • Marc Rius Piniés, Director de la Fundació Nous Horitzons
  • Rafael Duarte Molina, Secretari