11.11.14

Ocupació Verda. Una sortida de la Crisi

"Ocupació Verda. Una sortida de la crisi" és una publicació editada per Els Verds/ Aliança Lliure Europea al Parlament Europeu.