30.03.17

Informe de la Sindicatura de Comptes 2014 i 2015

Informe de la Sindicatura de Comptes relatiu al rendiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, exercicis 2014 i 2015