13.02.17

Compte de Resultats de la Fundació 2015

Compte de Resultats 2015 de la Fundació Nous Horitzons presentada a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya