La teoria dels comuns: algunes notes per a la renovació des de l'ecologia política

Article publicat a la Revista Nous Horitzons número 215 "La Política del comú".